Ville ha IT-mann

En liten statlig etat ønsket å ansette menn for å få en jevnere kjønnsfordeling blant sine ansatte.

Etaten besto av 7 kvinner og 4 menn. Etaten ba om Ombudets uttalelse i forkant av utlysningen av tre førstekonsulentstillinger, for å unngå å bryte likestillingsloven. Stillingene var primært beregnet på personer med kunnskap og interesse for IT-arbeid. Etatens problem var at få menn søkte disse stillingene. Ombudet orienterte om at særbehandling ved ansettelser bare er tillatt dersom det fremmer likestillling. Etter fast praksis kan særbehandling ved ansettelser bare benyttes overfor kvinner. Etaten kunne derfor ikke kvotere menn til de ledige stillingene.

Saksnummer: 1997/018
Emne: kvotering, menn
Klager:
Lovanvendelse: § 4.1,  § 4.2