Søkte etter voksen dame

En kommune søkte etter voksen dame til en ledig stilling som personlig assistent. Annonsen ble klaget inn for Ombudet. Likestillingsombudet skrev til kommunen og ba om en begrunnelse for at stillingen var utlyst bare for det ene kjønn.

Kommunen svarte at stillingen var knyttet til en spesiell bruker og at denne hadde gitt klart uttrykk for at hun ønsket en kvinne. Kommunen mente dette ønsket måtte respekteres, og viste til at assistenten skulle arbeide tett inntil kvinnen i alle dagliglivets gjøremål. Likestillingsombudet mente det her forelå åpenbare grunner til at stillingen ble lyst ut for det ene kjønn, og viste til bluferdighetshensyn overfor den kvinnelige brukeren. Likestillingsombudet konkluderte med at kommunen ikke hadde handlet i strid med likestillingsloven da den søkte etter en kvinne til stillingen.

Saksnummer: 1998/089
Emne: åpenbar grunn
Klager: mann
Lovanvendelse: § 4.1