I forbindelse med at en mannlig kollega var halvt sykmeldt, vikarierte en kvinne i hans stilling. Hun oppdaget da at mannen hadde fem lønnstrinn mer i lønn. Kvinnen mente dette var i strid med likestillingsloven.

Det var på det rene av kvinnen og mannen utførte arbeid av lik verdi. Arbeidsgiver mente likevel at lønnsforskjellen var saklig, og viste til at mannen hadde lengre ansiennitet i kommunen enn det kvinnen hadde.

Likestillingsombudet aksepterte ansiennitet som et kjønnsnøytral kriterium for ulikhet i lønn, og konkluderte med at forholdet ikke var i strid med loven.

Saksnummer: 1999/174
Emne: lønnsforskjell, ansiennitet, sosialkurator
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 5.0