Likestillingsombudet fikk en henvendelse fra en mann om reglene for lønn under fødselspermisjon.

Mannen viste til virksomhetens personalreglement som gir lønnskompensasjon ut over folketrygdens 6G til ansatte i fødselspermisjon. For mannlige ansatte er imidlertid kompensasjonen avgrenset til de fire ukene med lovbestemt pappapermisjon. Likestillingsombudet orienterte om at problemstillingen hadde vært behandlet i 1998, og at en slik forskjellsbehandling er i strid med likestillingsloven. Mannen tok så opp saken med sin arbeidsgiver, som på bakgrunn av Ombudets redegjørelse besluttet å endre reglementet.

Saksnummer: 1998/232
Emne: permisjon, menn, lønn
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0