En kvinne klaget på ansettelsen i en lederstilling. Kvinnen mente seg best kvalifisert men fikk ikke stillingen. Hun ble heller ikke innkalt til intervju

Det var på det rene at kvinnen var formelt kvalifisert til stillingen. Ifølge arbeidsgiver manglet kvinnen nødvendige personlige egenskaper for stillingen, og viste til egne erfaringer med kvinnen. Kvinnen viste på sin side til attester fra tidligere arbeidsforhold som ga henne gode skussmål. Ombudet konstaterte at det forelå motstridende vurderinger av kvinnen. Ombudet fant ikke å kunne sette til side de vurderinger arbeidsgiver hadde gjort av kvinnen, all den tid hun ikke fant elementer av kjønnsdiskriminering i vurderingen. Likestillingsombudet konkluderte derfor med at ansettelsen ikke var i strid med likestillingsloven.

Saksnummer: 1998/225
Emne: kontorsjef, personlige egenskaper
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 4.2