En kvinne var utdannet som omsorgsarbeider og ble avlønnet som miljøarbeider. Kvinnen sammenlignet seg med to mannlige kollegaer som var ansatt som miljøterapeuter og ble avlønnet 8 lønnstrinn høyere enn henne. Mennene var utdannet som fengselsbetjenter og hadde like lang utdannelse som kvinnen. Kvinnen mente de tre utførte arbeid av lik verdi og krevde avlønning som miljøterapeut.

En kvinne var utdannet som omsorgsarbeider og ble avlønnet som miljøarbeider. Kvinnen sammenlignet seg med to mannlige kollegaer som var ansatt som miljøterapeuter og ble avlønnet 8 lønnstrinn høyere enn henne. Mennene var utdannet som fengselsbetjenter og hadde like lang utdannelse som kvinnen. Kvinnen mente de tre utførte arbeid av lik verdi og krevde avlønning som miljøterapeut.