En stillingsannonse hvor det ble søkt etter daglig leder hadde et bilde av en mann som blikkfang. Likestillingsombudet mente dette kunne gi inntrykk av at avsender foretrakk menn til stillingen, og mente annonsen var i strid med likestillingsloven.

Utgangspunktet for likestillingsloven er at alle stillinger skal lyses ut for begge kjønn. Utlysningen må heller ikke gi inntrykk av at arbeidsgiver forventer eller foretrekker det ene kjønn. Både annonsens ordbruk, billedbruk og utforming omfattes av loven.

Kjønnsnøytrale annonser vil virke som en oppfordring til både kvinner og menn om å søke en stilling ut fra interesser og kvalifikasjoner uavhengig av tradisjonelle kjønnsrollemønstre. Kjønnsnøytrale stillingsannonser er en grunnleggende forutsetning for et mer likestilt og mindre kjønnsdelt arbeidsmarked.

Virksomheten svarte at den ikke hadde ønsker om å virke kjønnsdiskriminerende, og at både kvinner og menn var velkomne som søkere i alle typer stillinger. Virksomheten tok imidlertid Likestillingsombudets avgjørelse til etterretning, og ba om råd om utforming av fremtidige annonser. Likestillingsombudet rådet virksomheten til å være spesielt oppmerksom på stillinger der det ene kjønn er underrepresentert.

Saksnummer: 2000/236
Emne: bildebruk
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 4.1