En kvinne klaget over at hun ikke var blitt innstilt til en stilling som distriktsveterinær. Likestillingsombudet kom til at mannen som ble tilbudt stillingen var bedre kvalifisert enn kvinnen og at virksomheten ikke hadde brutt likestillingsloven ved ansettelsen.

Arbeidsgiver sa at kvinnen ikke ble funnet kvalifisert til stillingen fordi hun manglet utdanning og erfaring innen administrasjon og ledelse. Den mannlige søkeren hadde ledererfaring og utdanning innen ledelse og administrasjon. Likestillingsombudet mente kravet om ledererfaring var relevant, og påpekte at dette var presisert i stillingsutlysningen.

Likestillingsombudet kunne heller ikke se at det var lagt vekt på kjønn ved vurderingen av søkerne, for eksempel ved at mannlige søkeres egnethet for stillingen var blitt grundigere vurdert enn kvinners egnethet. Likestillingsombudet var likevel kritisk til at arbeidsgiver under intervjuet hadde stilt kvinnen spørsmål om hun ville ha stillingen bare fordi hun var kvinne, hvis det var en annen bedre kvalifisert søker. Etter Ombudets syn er det ikke naturlig å verken spørre om eller svare på slike spørsmål. Eventuell bruk positiv særbehandling er det opp til arbeidsgiver å vurdere.

Saksnummer: 2000/196
Emne: lederstilling
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 4.2