En kvinne tok opp omtale og billedbruk av jubilanter på Aftenpostens personaliasider. Hun påpekte at avisen gir menn uforholdsmessig stor plass og viste til at det i en uke var gitt plass til bilde og omtale av 61 menn men bare 20 kvinner.

Likestillingsombudet sa seg enig at det er minst like mange kvinnelige jubilanter som menn. Årsaken til at så få kvinner får omtale ved runde år kan være flere. Likestillingsombudet påpekte at kvinner generelt er underrepresentert i nyhetsbildet. I aldersgruppen over 60 år vil det dessuten være store kjønnsforskjeller i forhold til yrkesdeltakelse og deltakelse i det offentlig liv. Likestillingsombudet ser heller ikke bort fra at kvinner i mindre grad enn menn sender inn omtale av seg selv ved en jubileumsmarkering.

Saksnummer: 2000/186
Emne: kjønnsroller, media
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0