En privat undervisningsinstitusjon ønsket å tilby et lederkurs for kvinner, men lurte på om dette var i strid med likestillingsloven.

Likestillingsloven forbyr forskjellsbehandling på grunn av kjønn, og kvinner og menn har etter loven samme rett til utdanning. Forskjellsbehandling som har en saklig begrunnelse, eller som har til hensikt å fremme likestilling, kan være tillatt etter loven.

Kvinner er generelt svært dårlig representert i ledende stillinger og positiv særbehandling av kvinner på dette området vil derfor være i samsvar med lovens formål om å fremme likestilling. Likestillingsombudet kom til at kurset ikke var i strid med loven.

Saksnummer: 2000/073
Emne: leder, kvinne
Klager:
Lovanvendelse: § 6.0