En kvinne ba om råd i forbindelse med uttak av omsorgspermisjon. Hun og mannen hadde planlagt å dele permisjonen, men oppdaget at bare hun fikk dekket differansen mellom folketrygdens ytelser og full lønn. På mannens arbeidsplass var ordningen med å gi full lønn nemlig forbeholdt kvinner.

Ombudet orienterte om at spørsmålet var behandlet tidligere, og at Ombudet hadde konkludert med at en slik forskjellsbehandling er i strid med loven. Ombudet rådet mannen til å klage dersom han ikke nådde fram med saken overfor arbeidsgiver.

Saksnummer: 2000/031
Emne: tariffavtale, lønn under permisjon
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0