Et offentlig organ brøt ikke likestillingsloven da det i en stillingsannonse oppfordret kvinner og personer med innvandrerbakgrunn til å søke. Annonsen gjaldt henholdsvis stilling som leder og tvisteløser.

Likestillingsombudet påpekte at likestillingsloven har et generelt forbud mot å forskjellsbehandle kvinner og menn, men at loven tillater særbehandling av det ene kjønn dersom det fremmer likestilling.

I det offentlige og en del private virksomheter er det dessuten inngått avtaler om særbehandling for å fremme likestilling. Likestillingsombudet håndhever ikke slike avtaler, men kan avgjøre om avtalene er i strid med likestillingsloven. Slik Likestillingsombudet leste stillingsannonsen var oppfordringen til kvinner om å søke et signal om at avtaleverkets kvoteringsbestemmelse kom til å bli brukt.

Saksnummer: 2000/199
Emne:
Klager: mann
Lovanvendelse: § 4.1,  § 3.0