En offentlig institusjon brøt likestillingsloven da den søkte etter stuepiker. Stuepike er en stillingsbetegnelse som assosieres til et bestemt kjønn, kvinner. Likestillingsombudet mente derfor at annonsen ga inntrykk av at arbeidsgiver forventet eller foretrakk kvinnelige søkere til stillingen. Dette er i strid med likestillingsloven, som fastslår at stillinger skal være åpne for begge kjønn.

Kjønnsnøytrale stillingsannonser vil virke som en oppfordring til begge kjønn om å søke arbeid ut fra interesse og kvalifikasjoner uten hensyn til tradisjonell kjønnsrolletenkning. Kjønnsnøytrale stillingsannonser vil derfor fremme likestilling mellom kjønnene.

Likestillingsombudet la i sin avgjørelse vekt på at institusjonens posisjon i det norske samfunn. Som forbilde og normgivende rollemodell er det spesielt viktig at institusjonen har et bevisst forhold til språket. Likestillingsombudet viste til at det i annonsen også ble benyttet tittelen oldfrue, og Likestillingsombudet oppfordret institusjonen om å finne en mer kjønnsnøytral betegnelse. Institusjonen skrev tilbake at den ville lyse ut stillingen på nytt med betegnelsen renholder, og at den ville vurdere andre stillingsbetegnelser i sin organisasjon.

Saksnummer: 2000/207
Emne: stuepike, kjønnsnøytrale stillingsbetegnelser
Klager: mann
Lovanvendelse: § 4.1