En institusjon søkte etter en ung kvinnelig medarbeider til husarbeid og servicetjenester.

Likestillingsombudet skrev til institusjonen og redegjorde for likestillingslovens forbud mot å lyse ledig en stilling for bare det ene kjønn, og at slik stillingen var beskrevet var det ingen grunn til å utelukke menn. Institusjonen skrev tilbake at flertallet av beboerne på institusjonen var kvinner, og at de hadde ytret ønske om en kvinnelig ansatt. Institusjonen beklaget om den hadde kommet til å bryte likestillingsloven, og informerte om at den ved fremtidige ansettelser ville bruke betegnelsen omsorgsarbeider.

Saksnummer: 1999/253
Emne: stillingsannonse, husarbeid
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 4.1