En kvinnelig doktorgradsstipendiat ved et universitet ville dele sin fødselspermisjon med barnets far, og hadde derfor behov for ammefri. Kvinnen ønsket på denne bakgrunn en forlenget stipendiatperiode, og hadde av hensyn til fristen for levering av avhandlingen behov for å få avklart dette på forhånd. Universitetet hevdet at det var mulig å ta fri for å amme, men at kvinnen ikke ville få automatisk rett til forlenget stipendiatperiode. Dette måtte det søkes særskilt om i ettertid, og hun var ikke garantert å få forlengelsen innvilget.

Likestillingsombudet mente at det sannsynligvis ville være i strid med likestillingsloven hvis universitetet nektet kvinnelige stipendiater å forlenge stipendiatperioden tilsvarende ammepermisjonen. Det ville fremstå som en urimelig forskjellsbehandling av kvinner om kvinnelige stipendiater ville få kortere frist for levering av avhandlingen fordi de ammet enn mannlige kolleger fikk.

Likestillingsombudet behøvde imidlertid ikke å konstatere brudd på loven. Universitetet tok inn en ny bestemmelse i ansettelsesvilkårene for stipendiater som gir kvinnelige stipendiater som tar ammepermisjon automatisk rett til forlenget stipendiatperiode. Bestemmelsen innebærer at dersom en til sammen benytter seg av mer enn 75 timer fri til amming, vil det overstigende bli kompensert i form av forlenget stipendiatperiode. Videre sier bestemmelsen at stipendiatene har rett til maks 2 timer ammefri per arbeidsdag med full lønn. Ombudet oppfattet bestemmelsen som positiv idet den medførte en økt forutsigbarhet for de kvinnelige stipendiater. Ombudet mente at den nye bestemmelsen harmonerte godt med likestillingsloven.

Saksnummer: 2000/230
Emne: Ammefri, stipendiat
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.2