Et politisk parti kom med en forespørsel om retningslinjer for intern behandling av saker om seksuelle overgrep.

Likestillingsloven har ingen bestemmelser som pålegger organisasjoner å utarbeide retningslinjer eller prosedyrer på dette feltet. Barne-og familiedepartementet har foreslått å lovfeste et vern mot seksuell trakassering i likestillingsloven.
Formålet med lovfestingen er å gi et generelt vern mot seksuell trakassering. Utenfor arbeidslivet er det ikke noe vern mot slik trakassering med mindre den rammes av straffeloven.

Saksnummer: 2001/060
Emne: Seksuell trakassering, retningslinjer
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 3.0