Likestillingsombudet ble kontaktet av en kvinne vedrørende en reklamebrosjyre fra en lekebutikk. Kvinnen reagerte på at enkelte av lekene i brosjyren ble delt opp i leker "For små og store jenter" og "Tøffe leker til tøffe gutter".

I sitt svar til kvinnen orienterte Ombudet om at likestillingsloven kun omfatter kjønnsdiskriminerende handlinger. En reklamekatalog anses som en ytring, og forholdet rammes følgelig ikke av loven. Ombudet ga likevel uttrykk for at leketøyskatalogens beskrivelse av jenter og gutter er uheldig. Kvinnekonvensjonen (CEDAW) inneholder imidlertid bestemmelser om stereotype forestillinger av menn og kvinner. Norge har tiltrådt konvensjonen, og den skal nå implementeres i norsk rett. I forbindelse med dette arbeidet vil Ombudet påpeke at det er behov for bestemmelser i norsk rett som forbyr slik reklame.

Saksnummer: 2001/329
Emne: leker, gutter og jenter
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0