En kristen privatskole baserer sin religionsundervisning på læreboken "Pontippidans forklaringer". I boka går det fram at foreldre bør straffe sine barn fysisk, og at kvinnen er underordnet mannen i ekteskapet. En mann lurte på hvordan Likestillingsombudet vurderer innholdet i boka.

Likestillingslovens påbud om at læremidler skal bygge på likestilling, gjelder ikke bøker til bruk i religionsundervisningen. Likestillingsombudet har derfor ikke mulighet til å gripe inn overfor denne type læremidler.

Når det gjelder skolens oppdragersyn, mente Likestillingsombudet dette var en sak for Barneombudet.

Saksnummer: 2001/033
Emne: privatskoler, læremidler
Klager: mann
Lovanvendelse: § 7.0