En kvinne henvendte seg til Likestillingsombudet med spørsmål om det var i strid med likestillingsloven at gravide kvinner som jobbet offshore, men som på grunn av graviditet ikke kunne jobbe offshore og heller ikke ble omplassert, tapte inntekt.

En kvinne som jobber offshore kan bare jobbe offshore inntil hennes 25. svangerskapsuke. I henhold til folketrygdloven har en kvinne rett til svangerskapspenger inntil 6 G. Det vil si at dersom den opprinnelige lønn var høyere enn dette, vil kvinnen tape denne inntekt. Kvinner som jobber offshore er imidlertid tilknyttet en tariffavtale som sier at kvinnene skal omplasseres etter 25. svangerskapsuke slik at de ikke taper lønn. Hvis omplassering ikke er mulig, må kvinnene gå over på trygdepenger med påfølgende tap i inntekt.

Likestillingsombudet uttalte at det ikke er urimelig at forvaltningen setter et "tak" for hvor mye som skal kompenseres når man ikke lenger kan arbeide. Spørsmålet om hvor gode velferdsordninger vi skal ha er et politisk spørsmål. Selv om det å være gravid er en kjønnsspesifikk situasjon, kunne ikke likestillingsombudet se at dette var i strid med likestillingsloven.

Saksnummer: 2001/172
Emne: Graviditet, omplassering, permisjon
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0