En kvinnelig journalist hadde stillingen som vikarierende redaksjonsleder i en norskeid bedrift i Polen.

Denne stillingen ble overtatt av en mann og hun ble sagt opp. Hun mente at grunnen til oppsigelsen var hennes suksess som kvinnelig journalist. Hun ønsket at Likestillingsombudet skulle se over saken.

Likestillingsloven gjelder bare for Norge, så Ombudet kunne dessverre ikke vurdere denne klagen.

Saksnummer: 2001/009
Emne: oppsigelse, kjønn, Polen
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 4.2,  § 3.0