Kvinner som omplasseres under graviditeten har ikke krav på å beholde skifttillegg. For eksempel vil en kvinne som blir omplassert fra nattskift til dagskift miste nattillegget. Det fører til at enkelte gravide taper inntekt ved å bli omplassert på sin arbeidsplass. Dersom kvinnen ikke kan omplasseres, og hun ikke kan fortsette i stillingen, vil hun ha krav på svangerskapspenger. I så fall vil hun ikke miste eventuelle tillegg.

Likestillingsombudet har ved flere anledninger tatt opp denne problemstillingen med Barne- og familiedepartementet, jfr. sak 1999/250. Etter en konkret henvendelse fra en organisasjon tok Likestillingsombudet igjen kontakt med departementet. Departementet opplyste om at det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal gå igjennom hele fødselspermisjonsordningen, blant annet spørsmålet om lønn under omplassering. Etter planen skal gruppen avslutte sitt arbeid 1, juli 2001.

Saksnummer: 2000/044
Emne: lønn, omplassering
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 3.0