En kvinne søkte stilling som teamleder ved et omdelingsteam i Posten. To menn ble innstilt som nummer en og to, mens kvinnen ikke ble innstilt til stillingen. Likestillingsombudet vurderte de mannlige søkernes utdannelse og erfaring opp mot kvinnens utdannelse og erfaring, sett i lys av utlysningsteksten.

Likestillingsombudet vurderte den mannlige søkeren som var innstilt som nummer en (og som ble ansatt i stillingen), som bedre kvalifisert enn kvinnen. Hans utdannelse ble vurdert til å ligge på et noe høyere nivå enn kvinnens utdannelse, i tillegg til at han hadde lenger og mer relevant erfaring fra omdelingstjenesten. Kvinnen hadde imidlertid lenger ledererfaring. Likevel mente Ombudet at denne mannen samlet sett var bedre kvalifisert enn kvinnen. Ombudets konklusjon ble dermed at ansettelsen ikke var i strid med likestillingsloven.

Når det gjaldt mannen som var innstilt som nummer to, mente Ombudet kvinnen var bedre kvalifisert på grunn av hennes lengre ledererfaring. Ombudet uttalte derfor at kvinnen burde vært innstilt foran denne mannen.

Saksnummer: 2001/223
Emne: ansettelse, teamleder, kvalifikasjoner
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 4.0