Likestillingsombudet mottok klage på et sykehus som ikke ville bidra til at nybakte fedre fikk forelagt skjema for erkjennelse av farskap.

Foreningen påpekte at dersom foreldrene er ugifte eller formelt separert, må far fylle ut et skjema om erkjennelse av farskapet. Mange foreldre vet ikke at skjemaet skal fylles ut. Konsekvensen av at skjemaet ikke fylles ut er at barnet blir registrert i folkeregisteret uten far. Dette vil medføre en forskjellsbehandling av kvinner og menn, da barnets mor automatisk blir registrert.

Ombudet påpekte at fedre som regel er til stede på sykehuset under og etter fødselen, og har da en mulighet til å fylle ut skjemaet. For å hindre forskjellsbehandling hadde sykehuset plikt til å legge forholdene til rette for likestilling mellom kjønnene. Det var derfor naturlig at sykehuset tok initiativ til å forelegge dette skjemaet for fedre, slik at barnet blir registrert i folkeregistret med begge foreldre.

Sykehuset svarte at de ville endre sine rutiner og medvirke til at nybakte fedre fikk forelagt skjema for erkjennelse av farskap.

Saksnummer: 2002/136
Emne: Farskap
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 3.2