En kvinne henvendte seg til Likestillingsombudet fordi hun ikke fikk jobb i et renovasjonsfirma. Begrunnelsen for dette var at firmaet ikke hadde garderobe og toalett til kvinnelige ansatte.

Likestillingsombudet viste til likestillingsloven § 4, som fastslår at kvinner og menn ikke må forskjellsbehandles ved ansettelser. Ombudet påpekte at en arbeidsgiver ikke kan utelukke søkere av det ene kjønn med den begrunnelsen at arbeidsplassen ikke er tilrettelagt for begge kjønn. Et avslag på søknad om stilling med den begrunnelse at det ikke finnes toalett og garderobe for kvinner på arbeidsplassen, er derfor i strid med likestillingsloven.

Saksnummer: 2003/013
Emne: ansettelse, toalett, garderobe
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 4.2,  § 3.0