Et rekrutteringsbyrå søkte etter en Area Sales Manager for en kunde. I stillingsannonsen ble det oppstilt en rekke kvalifikasjoner. I tillegg sto det at man så for seg en mann i stillingen.

Likestillingsombudet gjorde rekrutteringsbyrået oppmerksom på at likestillingsloven forbyr å utlyse stillinger ledig kun for det ene kjønn, med mindre det finnes åpenbar grunn til det. Utlysningen må heller ikke gi inntrykk av at arbeidsgiveren forventer eller foretrekker det ene kjønn til stillingen. Lovens vilkår om åpenbar grunn tolkes strengt og forstås slik at det må foreligge en saklig og akseptabel grunn knyttet til stillingens innhold.

Ut fra annonseteksten fant ikke Ombudet opplysninger som skule tilsi at man hadde noen åpenbar grunn til å foretrekke en mann til stillingen. Ombudet konkluderte med at annonsen var i strid med likestillingsloven.

Saksnummer: 2003/419
Emne: mann, stillingsutlysning
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 4.1