En kvinne gjorde Likestillingsombudet oppmerksom på at golfklubber opererer med ulike senioraldersgrenser for kvinner og menn. Hun mente dette var diskriminerende og ba Ombudet om å vurdere denne praksisen.

Norsk Seniorgolf redegjorde for saken, og viste til at de europeiske seniorgolf-organisasjonene for henholdsvis kvinner og menn opererer med de samme aldersgrensene som Norsk Seniorgolf gjør. Seniorturneringene gjelder som uttak til europeiske mesterskap, og det er derfor naturlig å følge de internasjonale aldersgrensene som gjelder. En endring i det norske regelverket ville medføre en dårligere behandling av enten kvinner eller menn, avhengig av hvilken aldersgrense man satte.

Etter Ombudets oppfatning hadde Norsk Seniorgolf med dette kommet med en saklig og akseptabel forklaring på forskjellsbehandlingen. Ombudet tilføyde at problemstillingen ikke er av særlig stor likestillingsmessig betydning. En endring av aldersgrensene ville ikke få noen store likestillingsmessige konsekvenser, verken av positiv eller negativ art. Likestillingsombudet konkluderte deretter med at forskjellsbehandlingen ikke var i strid med likestillingsloven.

Saksnummer: 2003/171
Emne: aldersgrenser, seniorer, golf
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0