En kvinne klaget til Likestillingsombudet over å ha blitt utsatt for diskriminerende behandling ved en drosjetur. Etter en uenighet kom sjåføren med nedsettende og trakasserende uttalelser til kvinnen, og nektet deretter å snakke med henne. Sjåføren hadde kun henvendt seg til kvinnens mann.

Likestillingsombudet viste til at likestillingsloven kun omfattet handlinger som gir seg utslag i konkrete negative konsekvenser for noen. Ytringer og negative holdninger vil ikke rammes av loven. Ombudet påpekte imidlertid at nedlatende holdninger overfor kvinner er svært uheldig sett i et likestillingsperspektiv, og ba drosjeselskapet ta dette til etterretning. Drosjeselskapet tok tak i saken, og ga kvinnen en skriftlig unnskyldning.

Saksnummer: 2004/349
Emne: trakassering, kunde, ytring
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 8.a