En radiokanal søkte etter "ny, frisk jente", da kanalen skulle forsterkes med en "ny kvinnelig reporter/co-programleder". Radiokanalen ønsket å ha en programleder av hvert kjønn i sine morgensendinger.

Likestillingsombudet henvendte seg til radiokanalen og opplyste om at likestillingsloven har bestemmelser om at stillingsannonser skal utformes kjønnsnøytralt, med mindre åpenbare grunner tilsier at man kan utlyse stillingen kun for et kjønn. Kravet til åpenbar grunn tolkes strengt og må forstås slik at det må foreligge en saklig og akseptabel grunn knyttet til stillingens innhold. Ut fra annonseteksten kunne Ombudet imidlertid ikke se noe som tilsa at det fantes noen åpenbare grunner til å utelukke menn fra å søke stillingen. Ombudet uttalte likevel at hun hadde stor forståelse for at radiokanalen ønsket å ha en programleder av hvert kjønn, og påpekte at dette var vanlig i nyhetssendinger på TV og radio. Ut fra likestillingshensyn er det også viktig at kvinner og menn er noenlunde likt representert i mediene. Radiokanalen hadde likevel tatt et ulovlig virkemiddel i bruk ved å utlyse stillingen kun for kvinner.

Saksnummer: 2004/158
Emne: programleder, kvinne, radio, ansettelse
Klager: mann
Lovanvendelse: § 4.1