En kvinne henvendte seg til Likestillingsombudet med spørsmål om hvilket virkningstidspunkt lønnstillegg under fødselspermisjon skal ha.

Likestillingsombudet viste til at det fremgår av likestillingsloven at man ikke skal stilles dårligere enn man ellers ville ha vært, på grunn av fødselspermisjon. Når det gjelder spørsmålet om virkningstidspunkt for utbetaling av eventuelle lønnsopprykk under fødselspermisjon, så blir det imidlertid i hovedsak ikke et spørsmål om brudd på likestillingslovens regelverk, men et spørsmål om tolkning av avtalen som er inngått mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Dersom man har en avtale om full lønn under permisjon, må man vurdere om det betyr at man får utbetalt den lønnen som man hadde når man gikk ut i permisjon, eller om det også omfatter eventuelle lønnstillegg som måtte komme i løpet av fødselspermisjonen.

Ombudet opplyste at det ikke kan utledes av likestillingslovens bestemmelser at arbeidsgiver har plikt til å gi lønnstillegg virkning mens man er i permisjon. Spørsmålet blir om den tolkningen partene har lagt til grunn gjelder for alle typer permisjoner eller fravær, eller om fravær på grunn av fødselspermisjon behandles annerledes enn fravær av andre grunner.

Saksnummer: 2004/098
Emne: lønnstillegg, fødselspermisjon, virkningstidspunkt
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0