En radiokanal henvendte seg til Likestillingsombudet med klage på forskjellsbehandling av kvinnelige og mannlige reportere. Forskjellsbehandlingen besto i at en fotballklubb kun ga mannlige reportere adgang til garderoben etter kamper.

Likestillingsombudets konklusjon var at fotballklubben i denne saken hadde handlet i strid med likestillingsloven § 3 ved å ikke tillate reportere av begge kjønn adgang til garderoben etter kamper.

Ombudets avgjørelse var ikke slik å forstå at man på generell basis mente kvinner skulle ha adgang til herregarderober etter kamper. Utgangspunktet for ombudets vurdering var at fotballklubben allerede hadde gjort garderoben til en møteplass mellom journalister og spillere etter kamper, og at man da måtte gi alle journalister tilgang til denne møteplassen på like vilkår uavhengig av kjønn. Bluferdighetshensyn har tidligere vært regnet som saklig og akseptabel grunn til å forskjellsbehandle. Ombudet mente imidlertid at fotballklubben kunne innrette seg på andre måter for å unngå å forskjellsbehandle uten å støte spillernes bluferdighetsfølelse. Man kunne for eksempel enten la spillerne vente med å gå i dusjen til alle reporterne var ferdige med sine intervjuer, eller la reporterne vente til spillerne hadde dusjet ferdig.

Lik adgang for kvinnelige og mannlige reportere var viktig fordi utelukkelse av kvinnelige reportere hindret disse å utføre sitt yrke.

Fotballklubben rettet seg etter Likestillingsombudets avgjørelse, og gjorde om praksis slik at garderoben ikke ble åpnet for journalister før alle spillerne hadde dusjet.

Saksnummer: 2004/411
Emne: journalist, arbeidsforhold, garderobe
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 3.0