En mann klaget til Likestillingsombudet fordi et vertshus hadde såkalt ”Damenes aften. Halv pris på hele menyen” på onsdager. Mannen klaget fordi han mente dette betydde at kvinner fikk halv pris på menyen mens menn måtte betale full pris.

Likestillingsombudet henvendte seg til vertshuset og påpekte at forskjellsbehandling av kvinner og menn ikke er tillatt. Kvinner og menn har krav på det samme tilbudet, med mindre det foreligger saklige grunner til forskjellsbehandlingen. Det er ikke tillatt å forskjellsbehandle kvinner og menn ut fra markedsmessige vurderinger. Ombudet kunne ikke se at et tilbud til kvinner om halv pris på menyen kunne ha en saklig begrunnelse eller være egnet til å fremme likestilling. Konklusjonen ble derfor at en slik praksis ville være i strid med likestillingsloven.

Vertshuset besvarte ombudets brev og opplyste at forholdet var blitt rettet opp etter en lignende henvendelse fra ombudet tidligere. Både kvinner og menn fikk nå halv pris på menyen på onsdager. Ombudet svarte at annonsen på stedets hjemmeside var egnet til å misforstå, men at man uansett var fornøyd med at forskjellsbehandlingen var rettet opp.

Saksnummer: 2005/104
Emne: ulik pris, meny, vertshus
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0