Seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk