- Guttevorspiel og porno er ikke den rette måten å lære om sex på. Nå etterlyser Lasse Sæter i Russens hovedstyre bedre seksualundervisning.

Bilde av Beate Gangås og Lasse Sæther

Russefeiring, seksualitet og likestilling var tema for frokostmøte hos likestillings- og diskrimineringsombudet 8. mars. Dagens unge er likestilt og vel så det i russestyrene og frigjort i seksuallivet, men usikkerheten rundt hvor grensen går er fortsatt stor.

Lasse Sæther fra Russens hovedstyre i Oslo og Akershus innledet med å påpeke at russen tar klart avstand fra ekstreme knuteregler og voldelig oppførsel. Utgangspunktet for samarbeidet mellom russen og ombudet var nemlig medieoppslagene rundt knuteregler og voldtekt etter russefeiringen i fjor.

–Dette har ingen ting med den offisiell russefeiringen og våre regler å gjøre, slo Sæther fast.

Hannah Helseth fra det feministiske magasinet Fett har forsket på ungdom og seksuell trakassering og presenterte tall og fakta som viser at dette er et stort problem. Gutter og jenter har ulikt syn på hvor grensene går.

-Jentene tør ikke protestere mot å bli klappet på rumpa hver gang en gutt går forbi. Og lærerne snur ryggen til og forklarer det med hormoner som løper løpsk, sier Helseth.

-Dette er det viktig å ta tak i, mener hun, og spør hvordan det ville vært på en arbeidsplass hvis det samme skjedde der?

Helseth synes det er flott at unge i dag har en frihet til å velge sex når de selv har lyst, men det trengs skolering fra kunnskapsrike og bevisste lærere for at de skal tørre å sette egne grenser. Dette ble støttet av russen selv som mener det er feil at seksualundervisningen kommer på et tidspunkt før de har debutert seksuelt. I alle fall trenger de en ny runde i videregående som fokuserer på dette med holdninger og grenser.

Ingibjörg Margrét Helgadottir fra Kunnskapsdepartementet lovte å ta med seg oppfordringene tilbake til departementet. Og ombudet foreslo å invitere til møte med kunnskapsministeren for å få dette forankret på høyeste nivå.

- Sett i lys av den aktuelle voldtektsdebatten er det kjempeviktig å starte med holdningsskapning så tidlig som mulig, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås