Politiet i Oslo har henlagt anmeldelsen mot Likestillings- og diskrimineringsombudet for rasediskriminering.

Det var partiet Demokraten som anmeldte Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås for diskriminerende uttalelser i forbindelse med ”Kryss en kvinne”-aksjonen ved kommunevalget. Ombudet oppfordret velgerne til å bruke retten sin til å gi personstemme til kvinner på partienes nominasjonslister for å øke kvinnenes representasjon i kommunestyrene.
I forrige periode var 35,5% av kommunestyrerepresentantene kvinner, etter valget er tallet 37,4%..
Hun oppfordret videre velgerne til å stemme inn kvinner, homofile, funksjonshemmede og politikere med innvandrerbakgrunn for å skape mangfold blant makthaverne.
Likestillings- og diskrimineringsombudet gjorde oppmerksom på at gruppen hvite heteroseksuelle menn i 40-50-årene er overrepresentert i kommunestyrene. Da Gangås i pressen feilaktig ble sitert for å ha sagt at velgerne ”bør stemme ut” denne gruppen, reagerte lederen av Oslo Høyre, Michael Tetzschner kraftig og krevde ombudets avgang. Partiet Demokraten anmeldte Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås for rasediskriminering.
Ombudet har på bakgrunn av de sterke reaksjonene påpekt at hun ikke har oppfordret velgerne til å ”stemme ut” noen gruppe. Det lar seg heller ikke gjøre i dagens valgordning, der velgerne kan gi ekstra personstemme til kandidater, men ikke stryke navn på listen, slik det har vært ved tidligere valg.
Politiet i Oslo har henlagt anmeldelsen ”fordi anmeldelsen anses som åpenbart grunnløs”, heter det i saksavgjørelsen fra Oslo Politidistrikt.