Logo for Equalitas

Likestillings- og diskrimineringsombudet sender vaktselskapet Equalitas på Norgesturne i mai og juni. Vaktene skal øke kunnskapen om usaklig forskjellsbehandling og spre viktigheten av å være bevisst på holdninger.

Mennesker er forskjellige og ulike mennesker har ulike behov og bør derfor behandles forskjellig. Men når et menneske blir utsatt for usaklig forskjellsbehandling er det et brudd på likestillings- og diskrimineringslovgivningen. Ofte er dette et resultat av manglende kunnskap.

Se hele reiseruten til Bevisstturneen

Dansekunstnerne i Equalitas skal på sin turne besøke alle landsdelene og informere om likestillings- og diskrimineringslovgivningen. Ved å formidle kunnskap om denne lovgivningen ønsker Likestillings- og diskrimineringsombudet at bevisstheten om hva som er usaklig forskjellsbehandling blir høyere - både for dem som er rammet av diskriminering og blant de som utsetter andre for usaklig forskjellsbehandling.

Bilde av Equalitasdanserne

Equalitas ønsker å møte alle typer mennesker på ulike arenaer. Du kan treffe Equalitas på ditt lokale kjøpesenter, du kan komme på et av de mange informasjonsmøtene eller du kan bli med på kurs i «fysisk bevisstgjøring». Følg med i lokalavisene for å finne ut når Equalitas kommer dit du bor og hva som skjer da, eller sjekk våre nettsider http://www.ldo.no.

Gjør lokale helter til æresvakter
Likestillings- og diskrimineringsombudet utfordrer alle til å nominere flere vakter til Equalitas. Equalitasvakter er mennesker som er på vakt mot usaklig forskjellsbehandling.

Likestillings og diskrimineringsarbeid er noe helt annet nå enn det var for ti, tjue eller hundre år siden. Mye har skjedd og mange har stått på i kampen mot diskriminering. I starten handlet kampen mye om like rettigheter for kvinner og menn, men i dag er kampen en annen. Det handler ikke lengre bare om usaklig forskjellsbehandling av kvinner og menn, men også usaklig forskjellsbehandling av personer på grunn av deres etnisitet, seksuelle orientering, funksjonsevne eller alder.

Med nominasjonen av vakter til Equalitas ønsker Ombudet, i samarbeid med publikum, å gi personer som har som kjemper for likestilling og mot diskriminering litt oppmerksomhet. Hvem som er din kandidat, og begrunnelsen for hvorfor denne kandidaten bør få ombudets Equalitaspris, kan du sende til equalitas@ldo.no. Ved å delta i nominasjonen vil du motta et flott Equalitasmerke til å sy på jakken eller vesken din.

Alle kan bli med
Har du ikke forsalg til kandidater, men ønsker å støtte Equalitas likevel? Eller synes du bare Equalitasbuttonen er kul? Send navn og adresse til equalitas@LDO.no, så sender vi deg en button i posten.