Voldsepisoden mot Kadra er forkastelig og uakseptabel, tordner likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

- Dette er ikke bare et overgrep mot Kadra som person, men også mot ytringsfriheten. Jeg forventes at det reageres raskt og at saken etterforskes til bunns, sier Gangås.

 Hun mener omstendighetene og motivet er straffeskjerpende.

- Jeg frykter denne voldshandlingen bidrar til å kneble folks ytringsfrihet og begrenser viktige debatter om sentrale samfunnsspørsmål. Nettopp derfor mener jeg overgriperne fortjener en ekstra streng straff.

Kadra har fått mye oppmerksomhet etter at hun oppfordret til nytolkning av Koranen i et mer kvinnevennlig retning.

- Denne voldshandlingen skal ikke få lov til å ta oppmerksomheten fra den viktige debatten Kadra reiste i forhold til trossamfunn og kvinnesyn.