Det blir stadig flere kvinner i norske styrerom. Men fremdeles er det langt igjen til 40 prosent.
Siden Stortinget vedtok at antallet kvinner i norske styrer skulle opp til 40 prosent, har kvinneandelen i styrene steget betraktelig. Da loven ble innført i desember 2003 var bare 9 prosent av styrerollene i allmenne aksjeselskap besatt av kvinner. I dag nærmer vi oss en kvinneandel på 24 prosent.

Likevel er det langt igjen på mange områder. Antallet kvinnelige styreledere har stått på stedet hvil siden starten, og i dag som i 2003 er bare to prosent av norske ASA ledet av en kvinne. Også antallet kvinnelige nestledere er forholdsvis lavt, selv om tendensen her har vært mer positiv med en liten, men synlig økning.

Blant ordinære styremedlemmer ser det imidlertid langt lysere ut. Her kan man se en solid økning i antallet kvinnelige representanter fra 2003 og fram til i dag. Dersom leder og nestleder holdes utenfor, viser fersk statistikk at hvert fjerde styremedlem i dag er en kvinne.