Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås utelukker ikke at Ali Haij Mohamed ble utsatt for etnisk diskriminering da ambulansepersonell nektet å ta ham med til sykehuset. Nå krever hun at sykehuset redegjør for rutiner i slike saker.

– Vi vil undersøke hva som har skjedd i denne saken og om Ali Haij Mohamed har mottatt forsvarlig helsehjelp på lik linje med andre i samme situasjon, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

I brevet hun sendte Ullevål universitetssykehus onsdag, ber hun om en forklaring på hva som skjedde da ambulansepersonell nektet å ta med den somaliske mannen til sykehus, etter at han ble slått ned i Sofienbergparken i Oslo mandag ettermiddag. Ombudet krever også en redegjørelse for hvilke rutiner sykehuset følger ved slike akutte utrykninger.

Likestillings- og diskrimineringsombudet får relativt mange henvendelser fra folk som mener de er diskriminert på grunn av sin etniske opprinnelse. Derfor mener Gangås det er ekstra viktig å få fram alle fakta i saken.

– Dette handler om mer enn denne enkeltsaken. Det handler om folks tillit til at det offentlige tilbyr like tjenester og skikkelig behandling til alle. Om redegjørelsen bekrefter at det ikke har vært diskriminering, er også dét viktig å få fram, sier Gangås. Hun har gitt sykehuset frist til 22. august med å svare på brevet.

Nå etterlyser hun holdningsskapende arbeid mot rasisme, ikke bare i ambulansetjenesten, men også ellers i samfunnet.

– Vi har en kjempeoppgave når det gjelder holdningsskapende arbeid. Både langsiktig, for å endre folks holdninger, og kortsiktig, ved å reagere på folks atferd, sier Gangås.

Les ombudets brev til Ullevål universitetssykehus