Ombudet frykter at viljen til å bekjempe menneskehandel kan bli svekket når lovforbudet mot å kjøpe seksuelle tjenester innføres i Norge.

— Politiske myndigheter og politi må for enhver pris holde trykket opp i kampen mot menneskehandel, også dersom den mer åpne prostitusjonen skulle forsvinne fra gatebildet etter at lovforbudet mot sexkjøp er innført, sier Gangås.
I Norge har vi i flere år hatt en egen bestemmelse i straffeloven som kriminaliserer kjøp av sex av personer under 18 år. Men lite blir gjort for å avdekke denne type kriminalitet.

— Et lovforbud som fjerner prostituerte fra gatene, kan gjøre oss alle til ofre for mekanismen «ute av syne, ute av sinn.» Men kampen mot menneskehandel må forsterkes dersom bakmennene skal tas. De må pågripes, gis reelle straffer og fratas pengene. Bare slik kan vi hindre nyrekruttering, sier ombudet.

— Først og fremst bør de eksisterende straffebud mot hallikvirksomhet og forbud mot kjøp av sex av personer under 18 år tas i bruk i langt større omfang enn i dag. På den måten vil også oppdagelsesrisikoen for menneskehandlere øke betraktelig, avslutter Gangås.