Næringsetaten i Oslo snur i saken om skjenking av funksjonshemmede. Utesteder løper ingen risiko ved å servere alkohold til funksjonshemmede, skriver etaten i et brev til ombudet.

Likestillings- og diskrimineringsombudet ba i mars Næringsetaten i Oslo kommune redegjørelse for hvorfor etaten mente utesteder løper en risiko, hvis de serverer gjester som kan forveksles med personer åpenbart påvirket av rusmidler.

Nå skriver etaten i et brev til ombudet at dette allikevel ikke er deres oppfatning.

"Skjenking av alkohol til personer med funksjonshemming er like legitimt som skjenking til andre gjester […]. Næringsetaten er enig med ombudet i at diskriminering av funksjonshemmede ved at de ikke får komme inn på restauranter og utesteder, ikke skal forekomme."

Dessuten støtter Næringsetaten ombudets forslag om at også funksjonshemmede skal beskyttes av bestemmelsen i straffeloven som sikrer blant andre homofile og innvandrere lik rett til varer og tjenester.

Blir dette forslaget en realitet, vil Næringsetaten ha mulighet til å inndra skjenkebevillingen til utesteder som gjentatte ganger diskriminerer funksjonshemmede.

- Det er positivt at Næringsetaten tar avstand fra de diskriminerende holdningene etaten tidligere har gitt uttrykk for i denne saken, sier Anne Kirsti Lunde, rådgiver hos ombudet.

Lunde er spesielt fornøyd med at etaten støtter ombudets forslag om også å verne funksjonshemmede mot utestedsdiskriminering.

- Denne støtten er viktig fordi det er Næringsetaten som vil måtte kontrollerer at dette vernet blir fulgt.