-Karita Bekkemellem har gjort en god jobb på områdene likestilling og diskriminering. Dette arbeidet må videreføres, sier Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås. Ombudet gratulerer Manuela Ramin-Osmundsen med utnevnelsen til ny barne- og likestillingsminister.

Likestillings-og diskrimineringsombudet peker på en rekke viktige initiativ som er tatt av barne-og likestillingsministeren iløpet av de to siste årene.
- Hun har gjort en kjempejobb når det gjelder å sette homofiles rettigheter og livssituasjon på dagsorden. Innsatsen må ikke reduseres ved bytte av statsråd.

Gangås vil også fremheve innsatsen når det gjelder:
-  Oppfølging av manglende etterlevelse av lovgivning om ASA-styrer når det gjelder representasjon av begge kjønn.
- Klare lovnader angående endringer i valgloven for å sikre en høyere andel kvinner i politikken.
-  Vilje til å iverksette tiltak for å forhindre graviditetsdiskriminering.
-  Vektlegging av at både menn og kvinner har en viktig rolle i likestillingskampen, med spesielt fokus på menn og omsorgoppgaver.
- Opprettelse av likelønnskommisjonen og viktigheten av å følge opp kommisjonens arbeid og anbefalinger etter at de har avlevert sin rapport i mars 2008.

Bredt perspektiv
Manuela Ramin-Osmundsen tar over barne- og likestillingsdepartementet og får også ansvaret for anti-diskriminerings-sakene i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.
- Det er positivt at likestillingsdepartementet får et bredere mandat hva gjelder anti-diskrimineringsarbeid. Det er i tråd med den utviklingen vi ser og som LDO også er et produkt av. Det er viktig å se likestilling i et bredere perspektiv og at et likestillingsdepartement gis den tyngde og makt som er nødvendig for å få til endringer, sier Gangås.
Ombudet gratulerer Manuela Ramin-Osmundsen med utnevnelsen og ser fram til konstruktive dialoger i tiden fremover.
- Det er på høy tid at Norge får en statsråd som synliggjør hvor mye flott kompetanse det er i innvandrerbefolkningen. Vi forutsetter at den nye ministeren følger de gode initiativer Karita Bekkemellem har initiert og fulgt opp. Dessuten forventer vi at hun vil være en pådriver når det gjelder fremdrift og ikrafttreden av den nye diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, sier Beate Gangås.