Inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen vil på oppfordring fra ombudet undersøke omfanget av offentlig diskriminering.

– Jeg støtter forslaget fra likestillings- og diskrimineringsombudet om å undersøke nærmere hvordan den faktiske situasjonen når det gjelder diskriminering fra myndighetspersoner er. Måten dette vil skje på vil jeg presentere innen kort tid.

– Regjeringen tar de siste dagers påstander om diskriminering fra myndighetspersoner svært alvorlig. Det er viktig at personer som opplever seg diskriminert i møte med det offentlige, tas på alvor, sier Hanssen.

– Uansett hudfarge, om folk er funksjonshemmede, fattige, eller sårbare av en eller annen grunn – alle rammes av respektløse og ondsinnede utsagn og handlinger. Det skal være null-toleranse for denne type handlinger. Vi vet at mange med innvandrerbakgrunn føler seg diskriminert i sitt møte med myndighetene.

Hanssen har selv møtt folk som forteller historier om slengbemerkninger, sårende ytringer, handlinger og krenkende utsagn.

Inntrykket underbygges i en rapport som IMDi har fått utarbeidet om minoritetsperspektivet i offentlig sektor. Rapporten viser blant annet at det er lite kunnskap om innvandrerbefolkningen.

Indirekte diskriminering er ofte vanskeligst å bekjempe og bevise, særlig fordi den kan være ubevisst eller ikke tiltenkt. Fordommer og stereotype forestillinger om enkelte grupper i befolkningen må bekjempes, sier Hanssen.