Unge homofile mobbes. Halvparten har vært utsatt for vold og trusler. Det er først og fremst jevnaldrende som utøver volden

- Unge homofile er fortsatt en utsatt minoritetsgruppe. De aller yngste er en særlig sårbar og utsatt gruppe, konstaterer forsker Bera Ulstein Moseng ved Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, NOVA. Moseng presenterte resultater fra rapporten "Vold mot lesbiske og homofile tenåringer" på konferansen "Trygghet og mangfold, en skeiv erfaringskonferanse" som Barne- og likestillingsdepartementet arrangerte i Oslo 13 og 14. september.
Undersøkelsen er den aller første i Norge som studerer voldsproblematikk blant tenåringer, med spesiell vekt på unge homofiles levevilkår.

Økende samfunnsproblem
- Hovedfunnet i undersøkelsen er at mobbing, vold og trusler mot unge homofile er et betydelig problem, og at det muligens også er et økende samfunnsproblem, sier Moseng. Resultatene fra undersøkelsen er i tråd med resultater fra tilsvarende undersøkelser i andre land.
Det er først og fremst unge gutter som er voldsutsatt. Også blant heterofile er gutter mer utsatt enn jenter. Halvparten av de unge homofile guttene er utsatt for trusler og vold, mens tilsvarende tall blant heterofile jevnaldrende er 35 prosent.
Én av tre homofile gutter opplyser at de er utsatt for vold fra ukjente ungdommer.
28 prosent sier de kjenner voldsmannen. Tilsvarende andel for heterofile gutter er henholdsvis 19 og 21 prosent.

Slår barna sine
Et annet særegent funn i undersøkelsen er det betydelige antall foreldre som utøver vold mot egne, homofile barn, skriver Aftenoposten. 16 prosent av de homofile guttene har opplevd vold fra foreldre, mens bare to prosent blant heterofile gutter. Også søsken er i større grad voldelige mot homofile enn heterofile.
- Noe av det kan ha med homoseksuell orientering å gjøre, men det kan også ha sammenheng med vanskelige forhold i hjemmet generelt. Her trengs mer forskning, sier Moseng.

Deprimert
Undersøkelsen avdekker også at unge homofile og lesbiske er mer deprimert enn andre. De tenker oftere på å avslutte livet fordi det oppleves som meningsløst. Det er også en høyere andel unge homofile som oppgir at de har brukt narkotiske  rusmidler, enn blant heterofile gutter og jenter.