Likestillings- og diskrimineringsombudet ønsker å redusere støtten til trossamfunn som ikke følger norske spilleregler.

Bilde av Beate GangåsHun ber kirkeminister Trond Giske om å utrede statens politikk for økonomisk støtte til tros- og livsynssamfunn.

— Jeg har tatt til orde for at staten lager et system som gjør det mulig å trekke tilbake eller redusere overføringene til trossamfunnene dersom de ikke respekterer kvinners rettigheter, sier Gangås.

Hun mener det er en gylden anledning å diskutere dette når statskirkens fremtidige rolle skal debatteres.

— Det er ikke selvsagt at staten skal føre en politikk hvor vi overfører betydelige midler til trossamfunnene. Det er ikke gitt at man skal gi støtte til livs- og trossamfunn som ikke følger norske, demokratiske spilleregler, sier Gangås.

Ombudet er rasende over trakasseringen og volden Kadra har blitt utsatt for, etter at hun ytret seg i media.

— Det som har skjedd i forhold til Kadra er veldig alvorlig. Det er en fare for hele demokratiet vårt hvis man bruker trusler og vold mot folk fordi de sier det de mener, sier Gangås.

Hun mener vold som har til hensikt å kneble mot ytringer må straffes strengere enn mot annen type vold.

— Jeg forventer at trossamfunn tar reell avstand fra å bruke trusler om vold for å kneble en viktig debatt. Det holder ikke å komme i etterkant.

— Jeg forutsetter at de aktuelle trossamfunn inviterer til en debatt hvor kvinnene både kommer til orde og blir tatt på alvor både i religiøse spørsmål og andre forhold. Dersom kvinnene ikke tør å ytre seg er det et alvorlig samfunnsproblem, et likestillingsproblem og det gir et demokratiunderskudd, sier ombudet.