Beate Gangås tror ikke et forbud mot kjøp av sex vil redusere illegal prostitusjon og menneskehandel slik Sosialistisk Venstreparti vedtok på landsmøtet i helgen.

- Det er viktigere å bruke eksisterende lovverk, enn å innføre et forbud mot kjøp av sex. Et slikt forbud kan lett bli en sovepute mener likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

- I Norge har vi en bestemmelse i straffeloven som kriminaliserer kjøp av sex fra personer under 18 år. Men hvor mange saker er etterforsket og gitt straffereaksjoner? Forsvinnende få. Er det grunn til å tro at kriminalisering av all kjøp av sex vil medføre større aktivitet, eller vil vi være fornøyd med at det skjer utenfor vårt synsfelt? Jeg er redd kriminalisering blir nok en papirløsning og ikke et effektivt virkemiddel, sier Gangås.

Ifølge FN er menneskehandel, illegal våpenhandel og narkotikahandel de tre største illegale økonomiene i verden. Det krever stor innsats fra ulike aktører, herunder politi og påtalemyndighet, understreker Gangås.