Likestillings- og diskrimineringsombudet oppfordrer fotballforbundet til å omgjøre beslutningen om å flytte kvinnenes cupfinale. I et brev til fotballforbundet stiller ombudet seg kritisk til beslutningen om å flytte kvinnenes cupfinale.

Ombudet oppfordrer forbundet til å revurdere sin beslutning og la kvinnenes cupfinale spilles på Ullevaal både i år og neste år, som opprinnelig planlagt.

Norges Fotballforbund må være seg sitt ansvar bevisst og arbeide aktivt for å heve statusen til kvinnefotballen. Dette er viktig for å sikre kvinner og menn like muligheter til å drive sin idrett, for å styrke selvtilliten og selvfølelsen til alle de jentene som spiller fotball, men også for å sikre rekrutteringen til en idrett som har gitt Norge flere triumfer enn det herrelandslaget kan forventes å bidra med i overskuelig framtid, skriver ombudet i sitt brev.

Bakgrunnen for brevet til fotballforbundet er en henvendelse fra Serieforeningen for kvinner som har bedt ombudet om en vurdering. Ombudet mener fotballforbundet har et ansvar for å bedre rammevilkårene for kvinnefotballen, og at beslutningen om å flytte kvinnenes cupfinale ikke bidrar i så måte.

Det er nettopp signaleffekten og symbolikken som er det mest negative ved forbundets beslutning. Mange spillere og ledere innenfor kvinnefotballen oppfatter forbundets avgjørelse som en offisiell bekreftelse på at kvinnefotballen er mindreverdig i forhold til herrefotballen. Dette skjer i en situasjon der det etter vår mening er det stikk motsatte signalet som bør sendes ut fra forbundet, skriver ombudet.

I tillegg frykter ombudet at denne typen hendelser har en negativ effekt for kvinneidrett generelt.

Hvert eneste år rapporterer mediene om kvinnelige idrettsutøvere som har dårligere vilkår enn menn, både økonomisk og sportslig. Mest kjent er kanskje kvinnelige skihopperes ”evige” kamp for å få utøve sin idrett på samme vilkår som menn. Slike saker bekrefter inntrykket av manglende likestilling innenfor idretten og kan skremme jenter vekk fra idrett, skriver ombudet.