De "holdt tungen rett i munnen" og greide seg bra, både SVs ordførerkandidat , Marianne Borgen, og Høyres kandidat Fabian Stang, da de tirsdag stilte til kunnskapsduell i likestillings- og diskrimineringsombudets Kryss en kvinne-aksjon på Egertorget i Oslo.

Begge de to ordførerkandidatene visste nøyaktig hva velgerne må gjøre for å endre på stemmeseddelen under høstens kommunevalg.
Ombudet oppfordrer til å krysse en kvinne. Pr. idag er 83 prosent av landets 431 ordførere menn, og bare 17 prosent er kvinner.
-Hele poenget med å krysse, er å sikre demkoratiet, sa likestillings-og diskrimineringsombud Beate Gangås. - Når de politiske partiene ikke selv greier å sørge for at det blir valgt et representativt antall menn og kvinner til kommunestyrene, får vi oppfordre velgerne til å gjøre det, sa hun.

Bilde av ordførerduellen og ombudet

En rekke grupper er kraftig underrepresentert i lokaldemokratiet; unge under 29 år, eldre over 65 år og innvandrere. Kvinner er underrepresentert i alle aldersgrupper. Av alle landets kommunestyrerepresentanter pr. idag, er 64 prosent menn og 36 prosent er kvinner.

De stilte sporty opp.

Fabian Stang viste fram Høyre-listen til høstens bystyrevalg i Oslo. På denne listen er fem av de ti øverste kvinner. Ved nærmere granskning viser det seg at to av de fem første på listen er kvinner. For hele Høyre-lista i Oslo er andelen kvinner på ca 40 prosent, og det er Stang fornøyd med. 
SVs ordførerkandidat Marianne Borgen ble tilkalt på kort varsel til Kryss en kvinne-aksjonen. Hun erstattet Oslos fungerende ordfører Svenn Kristiansen. Frps ordfører ble invitert som en i utgangspunktet naturlig motspiller til Stang, men han fikk kalde føtter og trakk seg fra deltagelse bare en time før aksjonen fant sted. Ekstra sporty stilte Marianne Borgen opp. Hun viste seg å å ha full kontroll på kvinnerepresentasjonen; - Vi har 50 prosent. Annenhver kvinne og mann. Det har vi hatt i mange år, sa en fornøyd kvinnelig ordførerkandidat i Oslo. Hun vant en knepen seier og fikk en blomst i premie. Fabian Stang fikk trøstepremie, en T-skjorte med teksten "Equalitas" . Den tok han ikke sjansen på å bytte til der og da. "Da kan det bli bråk", forklarte han. TA KRYSSE TESTEN !

Bilde av banner som oppfordrer til å stemme mangfold