Den homofile presten Svein G. Josefsen får likevel vikarjobben i Oslo bispedømme. Presten hadde fått tilsagn om et vikariat i Bryn kirke, men oslobiskop Ole Christian Kvarme satte foten ned. Han ønsket ikke å ansette en homofil mann i partnerskap.Bilde av Ole Christian Kvarme

Saken vakte sterke reaksjoner og likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås har tatt opp saken på eget initiativ. Hun har bedt både biskopen og bispedømmerådet om en forklaring.

– Jeg har vanskelig for å forstå at det er et vikariats varighet som avgjør hva som er i strid med kirkens praksis. Arbeidstakere må kunne forholde seg til en forutsigbar praksis i ansettelsessaker.

Kvarme og bispedømmerådet fattet mandag 19. mars følgende enstemmige vedtak:

Oslo biskop og Oslo bispedømmeråd beklager den uro og fortvilelse som den aktuelle saken om vikarpresten i Bryn menighet har utløst. Vi vil at begge syn på homofilt samliv skal respekteres i Den norske kirke.

Ombudet avventer svar fra Kvarme og bispedømmerådet.

Last ned brevet her.