Likestillings- og diskrimineringsnemda opprettholder ombudets konklusjon: Kystdirektør Kirsti Slotsvik ble ikke ansatt i stillingen «bare fordi hun var kvinne». Hun var best kvalifisert.
Det var en mannlig søker på stillingen som klaget ansettelsen av Slotsvik inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet. Han mente seg bedre kvalifisert enn Slotsvik fordi hun ikke hadde maritim kompetanse.

Da han ikke nådde fram hos ombudet, anket han avgjørelsen inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Nemda har nå behandlet saken og opprettholder ombudets konklusjon:

Kystdirektør Slotsvik var den best kvalifiserte søkeren. Den 43 år gamle Kirsti Slotsvik ble utnevnt til Kystdirektør i november i fjor. Hun er den første kvinnen i sjefsstolen i Kystverket.