Årets kommunelister har 42 prosent kvinner. Men førsteplassen på lista er fremdeles forbeholdt en hvit mann.

Det er ikke bra nok, mener Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås. Hun vil ha flere kvinner øverst.
-  Flere kvinner på førsteplassen gjør at flere kvinner faktisk blir valgt inn, og at flere kvinner blir ordførere, sier Gangås.

Menn på topp
Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at de fleste partiene nå har annenhver mann og kvinne på sine nominasjonslister. Men førsteplassen er i stor grad forbeholdt menn. På årets lister er sju av ti listetopper menn. Det er bedre enn for fire år siden, da nesten åtte av ti toppkandidater var menn, men det viser også at vi fremdeles har en lang vei å gå, mener Gangås.
- Annenhver kvinne og mann er viktig, men ikke tilstrekkelig. Det er nødvendig også å ha flere kvinner på førsteplassen, sier hun.

Problem for demokratiet
Tallene fra Statistisk Sentralbyrå viser at årets kommunelister har 42 prosent kvinner. Blant de øverste fem plassene, er den gjennomsnittlige kvinneandelen 43 prosent. Gangås skulle gjerne sett at den var 50.
-  Den manglende maktbalansen mellom kjønnene er et demokratisk problem, mener hun.

Få innvandrere
Kvinnene er imidlertid ikke de eneste som er i mindretall på årets nominasjonslister. Bare 1000 kandidater har ikke- vestlig bakgrunn. Det utgjør under1,6  prosent av nominasjonslistene. Det er for dårlig når over seks prosent av Norges befolkning har bakgrunn fra ikke-vestlige land, mener Beate Gangås.
- Kommunestyrene skal speile befolkningen. Det gjør de ikke i dag. Vi trenger flere kvinner, flere funksjonshemmede, flere yngre, flere homofile og lesbiske og flere personer med innvandrerbakgrunn i lokaldemokratiet, sier hun.

Kryss en kvinne
Gangås oppfordrer derfor alle velgerne til å endre på listene når de stemmer til høsten.
- Det er din demokratiske rett å endre på valglisten dersom du ikke er enig i partienes nominasjon. Hvis du krysser en kandidat, gir du han eller henne en ekstra stemme. Jeg oppfordrer alle velgere til å benytte seg av denne retten til høsten. Kryss en kvinne,  en innvandrer eller en homofil. Vi trenger mangfoldige kommunestyrer, sier Gangås.